Tretia adventná nedeľa – 17. 12. 2023

15.12.2023

KTO JE PÁN, KTORÝ PRICHÁDZA?

Texty bohoslužby slovaIz 61,1-2. 10-11. Žalm: Lk 1,46-48. 49-50. 53-54. 1 Sol 5,16-24. Verš: Iz 61,1. Jn 1,6-8. 19-28.

Vovedenie do tém bohoslužby slova: Pán, ktorý prichádza, je "pomazaný" (gr. Christos), ktorý "dá vyklíčiť spravodlivosti, zdôrazňuje prorok Izaiáš v prvom čítaní. Žalm je spevom "Magnifikat", v ktorom Panna Mária velebí Boha za jeho veľké diela, za Spasiteľa. Apoštol Pavol v druhom čítaní zdôrazňuje "plniť Božiu vôľu, chrániť sa zla a posväcovať sa". Verš pred Evanjeliom znova pripomína, že ten, kto prichádza je "Pánov pomazaný". V Evanjeliu svätý Ján prináša svedectvo Jána Krstiteľa o tom, ktorý prichádza po ňom a je Božím Mesiášom.

PosolstvoPán, ktorý prichádza, nie je nikto iný, než sám Boh. Začína sa epocha, keď sám Boh vstupuje do ľudských dejín: "A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami".