Utorok 9.4.2024 po rannej svätej omši

09.04.2024

Dnes v utorok 9.4.2024 po rannej svätej omši - kaviareň na fare v Dlhej nad Oravou.


Zajtra by mal byť výpadok elekrického prúdu z technických dôvodov, tak sme Kaviareň dali dnes. V prvom čítaní sa spomínalo, že "množstvo veciacich malo jedno srdce a jednu dušu" (Skutky apoštolov). O to sa usilujeme: napriek rozdielnosti názorov na parciálne otázky v postatných otázkach si chceme zachovať jedno srdce a jednu dušu a jeden životný ciel, ktorou je Ježišovo pozvanie k večnému životu.


Ale zaznievajú aj praktické otázky. Napr. keď veriaci ide na spoveď v nie svojej, ale inej farnosti a spovedník mu vytkne, prečo nejde na spoveď doma alebo či v jeho farnosti farár nespovedá? Obvykle bývajú veriaci spovedníkom zaskočení a zahanbení. Toto kňazi nech nikdy nerobia, pretože každý veriaci má sväté právo si vybrať spovedníka a spovedník nemá právo ani len sa opýtať kajúcnika odkiaľ je. Ale ho má vyspovedať a duchovne mu poslúžiť. Takýto prístup kňaza nie je ničím iným, než odháňanie veriacich z Cirkvi. Ak nemôže poslúžiť z nejakých vážnych dôvodov, nech sa ospravedlní a vysvetlí… ale ponižovanie kajúcnika výčitkami tu nesmie mať nijaké miesto. Treba si zapamätať: každý kajúcnik má právo vybrať si spovedníka a spovedník, ak kajúcnik žiada vhodne o duchovnú službu, mu ju nesmie odmietnuť!


Priatelia, je dobré a správne, ak sa môžu veriaci stretávať pravidelne so svojim farárom v atmosfére dôvery a priateľstva. Takto rastieme v láske k Bohu a k sebe navzájom.


Všetkým vám prajem krásny slnečný deň.