Vitajte na stránkach farnosti Dlhá nad Oravou

NEBÁŤ SA BUDÚCNOSTI – 23. 6. 2024

Liturgické texty: Jób 38,1. 8-11; Ž 107; 2Kor 5,14-17; Mk 4,35-41.

Uvedenie do liturgických textov: Renáta Kalenská tvrdí, že kňaz ju naučil nebáť sa budúcnosti. Aká bola budúcnosť Jóba postihnutého biedou a utrpením sveta a zdravia? (prvé čítanie). Aká je budúcnosť človeka, ktorý sa prepadá do hlbín a úzkostí?


 Celé zamyslenie si môžete prečítať Nedeľné zamyslenia

KRISTOVA RODINA – 9. 6. 2024

Liturgické texty: Gn 3,9-15; Ž 130; 2Kor 4,13-5,1; Mk 3,20-35.

Uvedenie do liturgických textov: V prvom čítaní Adam zbadal, že je "nahý" a myslí si, že svoju nahotu môže pred Bohom skryť. Apoštol Pavol v druhom čítaní pripomína, že sa to nedá, lebo vieme, že sa náš pozemský príbytok rozpadne. Celé zamyslenie si môžete prečítať Nedeľné zamyslenia

Kávička 5.6.2024 po rannej svätej omši

V kázni som sa venoval téme dnešného svätca. Pred svätou omšou mi napísal pozdrav pán Capuliak, ktorý je pravidelným návštevníkom našej kaviarne. Spomenul si na nás v Londýne, kde je na výlete. A je to veľmi pekné, že si na našu kaviareň spomenul aj tam.

Celý článok si môžete prečítať Kaviareň u Monsignora

  sv. omša naživo nedeľa o 10:00 hod.

Farár farnosti

Mons. prof. ThDr. ICLic. PaedDr. Ján Duda PhD. 

(14. október 1960, Veľká Lesná) je katolícky kňaz. V roku 1987 ukončil Rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Následne pokračoval v štúdiu kánonického práva na Fakulte kánonického práva Pápežskej lateránskej univerzity v Ríme, kde v roku 1992 úspešne získal licenciát. V roku 1997 ukončil doktorandské štúdium katolíckej teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave a habilitoval sa v roku 2001 v odbore Katolícka teológia. V roku 2004 bol menovaný prezidentom Slovenskej republiky za profesora katolíckej teológie.

Od roku 1996 až do konca roka 2017 pracoval ako súdny vikár Spišskej diecézy. 

Založil časopis Tribunál, ktorý sa venuje kánonickému právu, spoluzakladal časopis Nové Horizonty. V roku 2006 bol ocenený Osobitným čestným uznaním v slovenskej súťaži Vedec roka Slovenskej akadémie vied. V marci 2011 ho pápež Benedikt XVI dekrétom ustanovil za "kaplána jeho Svätosti" s právom užívať titul Monsignor (mons.)

V pastorácii pôsobí ako farár vo farnosti Dlhá nad Oravou od roku 2018. Zároveň je profesorom na PraF Uk a predsedom Slovenských kánonických právnikov


*zdroj Wikipedia


sv. Ladislav kráľ, patrón farnosti

Ladislav I. bol vyhlásený za svätého v roku 1192. Jeho kult bol rozšírený po celom Uhorsku, a je veľmi častý aj na území Slovenska. O jeho obľube v 13. a 14. storočí svedčí množstvo kostolov zasvätených sv. Ladislavovi, ako aj časté zobrazenia na gotických freskách . Rozšírené je zobrazenie svätoladislavskej legendy, ktoré "komiksovou formou" rozpráva príbeh boja svätého Ladislava s Kumánom.


*zdroj Wikipedia 

Duchovná myšlienka: 

"Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján učil svojich učeníkov "-Lk 11, 1