19.2.2024 po svätej omši “Čajík o 18.”

20.02.2024
Včera 19.2.2024 po svätej omši "Čajík o 18." na fare v Dlhej nad Oravou. Sú aj školské prázdniny.

Po modlitbe a privítaní sme si vypočuli postrehy o metóde vychovávania elít na parížskej Sorbonne podľa prestížnej publikácie doktora Ľubomíra Jančoka, ktorý je absolventom tejto prestížnej Univerzity. Svoje poznámky k tejto téme pripravila pani Mgr. Vierka Bobáková. V diskusii zaznelo, že treba správne chápať pojem "elita": to je ten alebo tá, kto sa nevyvyšuje nad iných. Ale sa slušne správa, vie byť úctivý k ľuďom a je pripravený dať odpoveď na výzvy, ktoré prináša život, vrátane prijatia zodpovednosti nielen za seba, ale aj iných. V diskusii zazneli aj témy šírenia a prítomnosti evanjelikov na Orave, téma demografie a iné výzvy, ktoré priniesla táto doba, v ktorej žijeme. 

Takto si tu žijeme, priatelia. Prajem všetkým pekný prázdninový deň.