22.11. Z dnešnej Kaviarne

22.11.2023

Z dnešnej (streda 22.11.2023) kaviarne u monsignora na fare v Dlhej nad Oravou po rannej sv. omši.
Je sv. Cecílie, patrónky hudobníkov. Jej meno sa nachádza v Rímskom kánone (v prvej eucharistickej modlitbe) spolu s ďalšími šiestimi rímskymi ženami, ktoré boli od kresťanského staroveku v Ríme uctievané ako mučenice pre nebeské kráľovstvo.
Dnes sme veľa časového priestoru kaviarne venovali charite a vôbec otázkam charity. Na jednej strane, charita je určite evanjelizačným nástrojom, ak sa chápe, že nič nie je zadarmo a v Cirkvi má fungovať ako "výmena darov" (fyzické za duchovné a naopak) a musí to byť transparentné. Určite to nemá byť biznis! Na druhej strane, miestni farári nemôžu byť púhymi vykonávateľmi vôle a projektov vedúcich pracovníkov charity, lebo potreby vlastnej farnosti i jej možnosti poznajú najlepšie oni. V tejto veci sú ešte otvorené otázky, o ktorých bude potrebné hovoriť. Pekný deň, priatelia. A na spomienku sv. Cecílie si vypočujte zopár pekných pesničiek alebo peknú hudbu, ktorá poteší vašu myseľ i srdce.