25.10.2023 najlepšia kávička na fare

29.10.2023

Dnes po rannej sv. omši sme sa opäť stretli v pravidelnej "farskej kaviarni" u nás na fare v Dlhej nad Oravou. Sú to vždy fajn stretká. Témy rozhovorov a povzbudení sú rozlične, nikdy to nie je iba jedna téma. Ale z dnešných tém by som azda poukázal na tému: aká ľudská existenciálna otázka/téma by mohla byť aktuálna pre dialóg s dnešnou mládežou, s dospelými a úprimne hľadajúcimi ľudmi. O čom alebo o kom by sme mohli hovoriť, nájsť spoločnú reč, tému pre spoločný rozhovor? Je to akútny problém dialógu rodičov s ich vlastnými deťmi, katolíkov s nekatolíkmi, katolíkov s hľadajúcimi! Odpovede boli rôzne, v mnohom povzbudzujúce, vyplývajúce z kontextu a úrovne nášho myslenia a pre mňa určite motivačné. Takto im neformálne v dialógu a rozhovore môžem povedať dôvody prečo robíme to alebo ono, aký zmysel má naša farská kaviareň, naše stretká, naše rozhovory. A z mojich kaviarenských priateľov sa stávajú mojí skvelí pastorační spolupracovníci, lebo sú mojimi priateľmi, vzájomnými rozhovormi sme a stávame sa ľuďmi podobného a v mnohom aj rovnakého zmýšľania. A tak to má byť a takto je to dobré.

Pekný deň, priatelia, prajem z našej farskej kaviarne z Dlhej nad Oravou.