29.11.2023 Z dnešnej Kaviarne u monsignora.

29.11.2023

Dobre bolo. Budovali a zveľaďovali sme už radostnú adventnú a vianočnú emóciu najlepšou kávičkou na svete i ukážkovo chutnými koláčikmi, ktoré priniesli do kaviarne dámy z našej farnosti ako výsledok svojho osobného umenia. A priniesli to s cieľom posilniť rast nášho farského spoločenstva. 

Navrhol som predniesť vtipy o farároch. Tie sú azda najkrajšie, lebo vyjadrujú ich pastoračnú horlivosť, niekedy aj zvláštnu, ale vždy horlivosť. Zvlásť sa jednému páčil ten hlas: "arci, arci". 

Prajem pekný deň, priatelia. Nabudúce, o týždeň, už bude najlepšia kávička s prívlastkom rorátna. A ešte toto: vraj si môžeme "adoptovať biskupa". Najprv som sa ohradil, prečo sa nedá "adoptovať farára"?! Avšak zhodli sme sa, že najlepšie bude, keď si adoptujeme toho nášho biskupa. Odporúčam aj adopciu farára, najlepšie tiež toho svojho. 

Ešte raz pekný deň prajem.