3. nedeľa v cezročnom období – 21. 01. 2024

19.01.2024

Texty bohoslužby slova: Jon 3,1-5.10; Ž 25; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20.

Vovedenie do textov bohoslužby slova: Prvé čítanie je o tom, ako prorok Jonáš bol úspešný pri ohlasovaní záchrany mesta Ninive. Žalm je prosebnou modlitbou, aby nám Boh ukázal svoje cesty, aby sme neblúdili. V evanjeliu nachádzame dve témy: pokánie a ohlasovanie evanjelia, ako aj povolanie za apoštolov.

Posolstvo: Ohlasovanie evanjelia má prvenstvo: slovom i príkladom života.
foto ilustračné internet