33. nedeľa v roku – 19. 11. 2023

18.11.2023

Texty bohoslužby slova: Prís 31,10-13. 19-20. 30-31. Žalm 128. Mt 25,14-30.

Uvedenie do biblických textov: Prvé čítanie je oslavnou piesňou na ženu: "Kto nájde ženu statočnú"? Je šťastím svojho muža, je pracovitá, láskavá, pôvabná a má "bázeň pred Pánom", čiže je zbožná. Aj žalm je oslavným spevom tých,ktorí majú "pred Pánom bázeň". O tom istom, aj keď trochu z inej strany, píše aj Pavol Solúnčanom: nabáda ich k očakávaniu Pána, ale v bázni, aby ich Pánov príchod neprekvapil. Evanjelium je Ježišovým podobenstvom o talentoch: aby sme zveľadili svoje talenty, ktoré sme dostali od Pána, musíme mať "pred Pánom bázeň", úctu k nemu. Inak to nepôjde.

Duchovné posolstvo: niektorí ľudia chcú budovať svoje šťastie bez Boha, bez úcty k nemu; nie je to dobrý spôsob, ani dobrá voľba. Bázeň pred Pánom je motivujúca; nie je to strach, ale iba zbožná úcta.


ilustračné foto: internet