34. nedeľa v roku – 26. 11. 2023

24.11.2023

Texty bohoslužby slova: Ez 34,11-12. 15-17. Žalm 23. 1 Kor 15,20-26. 28.

Slávnosť Krista kráľa.

Uvedenie do biblických textov: Prorok Ezechiel vyslovuje Pánovo "oraculum" (=Pánovo slovo, Pánovo rozhodnutie): sám Boh sa rozhodol a bude pastierom svojho ľudu. Potvrdzuje túto tému aj spev žalmu: "Pán je môj pastier..." Apoštol Pavol to spresňuje: tým Pastierom je Kristus, On je Spasiteľ, Záchran- ca, Pastier. Kristovo "oraculum" zaznieva aj v evanjeliu: Ježiš bude súdiť svet, jeho rozhodnutie je "dať všetky veci do poriadku".

Duchovné posolstvo: Je to zaujímavé alebo bláznivé? Keď si Európa "myslí", že jediným správnym usporiadaním sveta je demokracia, Katolícka cirkev "ustanovuje" sviatok Krista kráľa a priznáva sa, že spravodlivosť stojí na Kristovi, na jedinej skutočnej teokracii. Nie hocijakej, ale Kristovej.


ilustračné foto: internet