4. nedeľa v cezročnom období –28. 01. 2024

26.01.2024

Texty bohoslužby slova: Dt 18,15-20. Ž 95; 1Kor 7,32-35. Mk 1,21-28.

Vovedenie do tém bohoslužby slova: V prvom čítaní hovorí Mojžiš, že Pán vzbudí svojmu ľudu "proroka" (treba to vzťahovať na Ježiša). Spev žalmu je výzvou, aby sme počúvali Boží hlas a nezatvrdzovali si svoje srdcia. Podobne aj apoštol Pavol pripomína Korinťanom, aby svoju pozornosť sústreďovali na Pánove veci, nie na pozemské. V evanjeliu môžeme pozorovať v čom spočíva práca na vykúpení a spáse: je to obmedzovanie vplyvu Zla a napomáhanie dobru.

Posolstvo: Pokúsme sa obmedzovať zlo a napomáhať dobru.