5. nedeľa v cezročnom období – 4.2.2024

03.02.2024

Bohoslužobné texty: Jób 7,1-4.6-7. Žalm 147. 1 Kor 9,16-19.22-23. Mk 1,29-39.

Uvedenie do textov bohoslužby slova: Celá kniha Jób je o bolesti a trápeniach človeka. Aký to má zmysel? Prečo človek trpí? Žalm je oslavným spevom, že Boh uzdravuje. Aj ohlasovanie Evanjelia a jeho prijatie uzdravuje (kardinál Koch). V Evanjeliu Marek píše, že Ježiš uzdravuje chorých, modlí sa a hlása Evanjelium.

Posolstvo: nasledujme Ježiša v tom, že pomáhame, že sa modlíme a ohlasujeme Evanjelium.


foto Jób (internet)