6. 1. Sviatok zjavenie Pána

05.01.2024

Trojkráľové posolstvá


Na úvod mi dovoľte povedať jednu provokatívnu vetu: "Bibliu môžeme čítať ako rozprávkovú knihu pre dospelých alebo ako Božie posolstvo ľuďom" (P. Seewald, Môj návrat k Bohu, str. 30). Do kostola nechodíme počúvať "biblické rozprávky", ale Božie posolstvá nám ľuďom. To len aby bolo jasné.

Pri Ježišovom narodení sa stretávame so zvláštnym textom, ktorý nám zachoval evanjelista Matúš (Mt 2,1-12) a ktorý má – na prvý pohľad – veľa rozprávkových prvkov. Mágovia z východu sa prišli pokloniť Ježišovi. Prišli a hľadali "židovského kráľa". Herodes i Jeruzalem sa rozrušil ich príchodom, priviedla ich tu hviezda. Niektorí autori sa pýtajú, že to v tomto príbehu historického a čo tu dodala ľudská predstavivosť, lebo tento text od začiatku sa stal u ľudí veľmi populárnym a rozprávalo sa o ňom z generáciu na generáciu. Ale pre krátkosť času, sa sústredím na duchovné posolstvo tohto príbehu.

Prvé posolstvo. Dnes sa prijíma téza, že "mágovia", ktorí prišli hľadať z východu Ježiša boli pohania, pochádzajúci niekde z Perzie (dnes je to územie dnešného Iránu) (G. Ravasi, Biblické postavy, str. 24). Zároveň to boli filozofi, možno astrológovia, ktorí svojim rozumom usúdili, že sa stalo niečo veľké. Preto autori v ich počine vidia skutočnosť, že "svojim rozumom rozpoznali veci, ktoré ich rozum presahujú" a vykročili na cestu za Ježišom, za Božím Synom. Stali sa "pútnikmi k Ježišovi" alebo "procesiou". Máme tu hneď tri ponaučenia: (1) náš rozum je schopný spoznať, že sú veci, ktoré rozum presahujú a rozpoznať tak Boha, resp. dospieť k tomu, čo by sa dalo nazvať "tušením Boha". (2) Toto "tušenie Boha ma nemôže nechať ľahostajným, ale musím sa stať pútnikom k Ježišovi", hľadajúcim človekom, ktorý sa vyberie hľadať Ježiša. (3) Napokon nám toto putovanie pripomína "procesiu", akú zvykneme konať napr. na oslavu vzkrieseného Krista na Veľkú noc. Lebo v istom zmysle je to už naše kráčanie akoby s Kristom, lebo je to On, ktorý nás vedie, aby sme ho spoznali a oslavovali.

Druhé posolstvo. Musíme uznať, že Herodes a jeho ľudia v Jeruzaleme správne poradili mágom, kde majú hľadať Ježiša. Pomohli si proroctvami proroka Micheáša (Mich 5,1) a Samuela (2Sam 5,2). To znamená, že jeho ľudia mali to vzácne poznanie o narodení Krista a vedeli aj to, kde ho hľadať, aj celý Jeruzalem bol rozrušený príchodom mágov. Ale nič ich nemotivovalo, aby sa sami dvihli a šli za Kristom. Toto je hrozné zistenie: človek má poznanie, vie o Ježišovi a predsa nič neurobí, aby vykonal čo i len jeden krok k nemu. Je to desivé. Bolo to desivé vtedy a desivé je to i dnes. Zdá sa, že ľudská pohodlnosť akoby nemala hraníc. Akoby tuposť človeka bola sťaby nekonečná. Toto druhé posolstvo je varovaním, aby sme my nikdy toto nepoznali, aby nám sa toto nikdy nestalo.

A ešte tretie posolstvo. Nad Jeruzalemom sa mágom hviezda stratila. Už ju nevideli. Opäť ju uvideli potom, ako bola situácia vysvetlená Svätým písmom. Evanjelista Matúš sa vyjadril tak, že "Opäť zbadali hviezdu a nesmierne sa zaradovali". Potom šli a našli Ježiša. Hviezda je symbolom stvorenstva, ale často nevieme zmysel stvorenstva vidieť a chápať. Ale akonáhle dokážeme stvorenstvo vykladať nielen rozumom, ale aj Svätým písmom, okamžite nadobúdame nový rozhľad, nové a iné chápanie významu stvorenstva. "Logika" (ľudský rozum) sa tu spája s "teológiou", čiže Božou logikou. A toto spojenie vytvára nové poznanie, nové videnie veci, skutočnosti a významu stvorenstva.

Biblický príbeh o pohanoch, ktorí sa prišli Ježišovi pokloniť je fascinujúcim príbehom aj pre nás. Nebojme sa zamýšľať nad týmto príbehom, lebo obsahuje Božie posolstvá aj pre naše časy a pre súčasných ľudí.

Dlhá nad Oravou 5.1.2024

Mons. Ján Duda, farár


foto internet