6.12. Rorátna sv. omša

06.12.2023

Dnes po prvý raz rorátna sv. omša v Dlhej nad Oravou.

Krátko som poukázal na kontrast svetla a tmy. Kristus je svetlom. Ak žijeme v priateľstve s Kristom, stávame sa svetlom aj my pre seba, blízkych a svet.

Po sv. omši boli na fare raňajky pre deti i dospelých. Je dobré, radostné a povzbudivé, ak sa ľudia schádzajú a rozprávajú a motiváciou vytvárať spoločenstvo je Kristus. A na záver jeden vtip. Vyzval som prítomných dospelých, aby povedali aspoň jeden "dobrý vtip o farároch". A odpoveď? Práve ste jeden povedali… A zasmiali sme sa. Vtipov sa netreba obávať. Vedia jadrne vysloviť aj pravdu. Veriaci dobre vedia, ktorí farári sú dobrí a ktorí nie. Nazývam to "skúška vtipom". Tak je to. Dobre sa cítime na rorátnej sv. omši i po nej na posedení vo farskej kaviarni na raňajkách. Pekný deň, priatelia. Mikuláša čakáme v sobotu.