Bratislava

14.11.2023

Historická budova Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa nachádza aj Právnická fakulta. Právo (ius) je odvodené od cnosti spravodlivosti (iustitia). Ako veľmi je dôležité, aby zákony SR boli zrkadlom cnosti spravodlivosti. V multikultúrnej spoločnosti to nie je jednoduché, lebo definícia spravodlivosti je nejednoznačná. Preto je dôležité hlásať a domáhať sa, že kultúrnymi koreňmi našej slovenskej štátnosti je židovsko-kresťanská kultúra. Z nej vyplýva aj definícia pojmu spravodlivosti i práva. Kiež by to inštitúcie vzdelávajúce slovenských "fiškálov" primerane reflektovali.

Modrý kostol zasvätený sv. Alžbete Uhorskej v Bratislave dnes ráno (14.11.2023). Je azda najkrajším katolíckym kostolom v Bratislave. Skrátka skvost duchovnej architektúry v interiéri i exteriéri. Aj krása v mnohorakých podobách je oslavou Boha. Krása nezovšednie, nestane sa nudnou, inšpiruje a udivuje… a zásadne poukazuje na Pána Boha.