Druhá adventná nedeľa – 10. 12. 2023

08.12.2023

PRIPRAVTE CESTU PÁNOVI

Texty bohoslužby slova: Iz 40,1-5. 9-11. Žalm 85. 2 Pt 3,8-14. Verš: Lk 3,4. Mk 1,1-8.

Vovedenie do tém bohoslužby slova: Po prvej adventnej nedeli, v ktorej bola dominantnou témou "túžba" po príchode Boha, dominantnou témou druhej adventnej nedele je to, ako sa pripraviť na Pánov príchod. Prvé čítanie z proroka Izaiáša volá po náprave: treba vyrovnať chodníky, doliny (nedostatky) zaplniť, kopce (pýchu) znížiť, krivé (nemorálne) narovnať, hrboľatosť odstrániť. Žalm navrhuje konať spravodlivo, pokojne, milosrdne, verne a Pán nám dá požehnanie! Apoštol Peter v druhom čítaní píše: "Očakávame nové nebesá a novú zem, kde prebýva spravodlivosť." A na to sa treba pripraviť bezúhonnosťou! Vo verši pred Evanjeliom zaznieva výzva: "Parate viam Domini" (Pripravte cestu Pánovi). A to isté zaznieva v Evanjeliu sv. Marka, keď sv. Ján Krstiteľ volá: "Pripravte cestu Pánovi". Ľudia prichádzali za ním, vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu pokrstiť.

Posolstvo: Spytujme si svedomie a pristúpme k spovedi na odpustenie hriechov.