Kňazské rekolekcie Oravských dekanátov

06.11.2023

Dnes (6.11.2023) boli kňazské rekolekcie Oravských dekanátov (Dolný Kubín, Trstená, Námestovo, Zakamenné). Rekolekcie sa konali vo farnosti Vitanová pri príležitosti 90. výročia postavenia tamojšieho farského kostola. Sv. omši o 9. hodine predsedal spišský biskup Mons. František Trstenský, ktorý povedal aj homíliu. Hlavnou témou bol výklad listu Rimanom. Zdôraznil, že apoštol Pavol cítil zodpovednosť za spásu Izraela a preto bol ustarostený. Aplikácia bola taká, že aj kňazi by mali byť ustarostení za spásu ľudu im zverených farnosti. Ba aj veriaci by mali byť ustarostení za spásu svojich rodinných príslušníkov. Aby starosť o nebo bolo na prvom mieste, nie materiálne potreby. Po sv. omši nasledovala modlitba breviára, prednáška a diskusia. Po obede sa kňazi rozišli do svojich farnosti.