Komentár k plánovanej prednáške Mgr. Michala Čopa v Dlhej nad Oravou

18.10.2023

Nebýva zvykom napísať komentár k prednáške, ktorá ešte len bude. Napriek tomu sa domnievam, že to je potrebné skúsiť, lebo téma nastoľuje mnoho otázok. Téma prednášky je

 "Vytratila sa cirkev z verejného priestoru"?

Otázky, ktoré táto téma nastoľuje

Čo znamená "vytratiť sa z verejného priestoru"? Čo sa tu má na mysli pod pojmom "verejný priestor"? Znamená to, že cirkev už neurčuje témy v Slovenskej republike? Alebo že o cirkvi verejne známe média nepíšu, že sú nevšímavé voči cirkevným udalostiam? A mali by byť všímavé k cirkevným udalostiam? Alebo sú všímavé k cirkevným udalostiam iba vtedy, ak ide o cirkevné škandály? Alebo nepočuť cirkev ani v "cirkevnom priestore" alebo ju tu málo počuť medzi samotnými veriacimi?

Čo sa pri tejto téme myslí pod pojmom "cirkev"? Sú to biskupi alebo Konferencia biskupov Slovenska? Sú to azda kňazi alebo veriaci? Je počuť a malo by byť počuť aj hlas laikov, angažovaných laikov? Lebo azda najviac priestoru sa necháva laickým spoločenstvám. Nezabudlo sa na klasické cirkevné inštitúcie ako napríklad pastoračné rady diecéz, kňazské rady diecéz, školské úrady, kolégia konzultorov či hospodárske rady diecéz alebo diecéznym charitám? Nezabudlo sa "dať hlas" aj v katolíckych či konzervatívnych médiách "hlas" farnostiam, farským hospodárskym radám, farským pastoračným radám?

Má cirkev (diecéza, farnosť a iné inštitúcie alebo charizmatické spoločenstvá) komunikovať svoju činnosť, svoje aktivity, svoje modlitbové spoločenstvá? Ak áno, kde a na akej báze by to mali robiť. Majú farnosti alebo charizmatické spoločenstvá svoje pastoračné alebo evanjelizačné plány? A mali by ich mať? Ak ich nemajú, malo by sa vedieť prečo ich nemajú? Žiada to niekto od nich? Kto?

Problematika inštitúcie a charizmy v cirkvi: existujú rôzne charizmatické aktivity, ktoré sú mediálne propagované azda vo väčšej miere, ako tie inštitucionálne. Nezriedka tieto charizmatické iniciatívy využívajú (zneužívajú?) stabilne inštitucionálne štruktúry, napr. konkrétna diecéza má stabilnú sieť farnosti s pridelenými farármi, ktorým chodia letáky a rôznych aktivitách, iniciatívach, ktoré sú prezentované ako "pastoračná pomoc farnostiam", určujú im pastoračné aktivity, pastoračné spôsoby, čo môže byť niekedy dobré. Ale niekedy to spôsobuje "zakrpatenosť" a absenciu kreativity samotného farára. Farár je vlastným pastierom farnosti pod autoritou diecézneho biskupa. Diecézny biskup má byť kreatívnym lídrom, najvyšším kňazom a učiteľom vo svojej diecéze. Podobne však aj farár, ktorý žije v podmienkach konkrétnej farnosti, osobne má poznať zverených veriacich a preto má povinnosť byť kreatívny a vynaliezavý pri ohlasovaní evanjelia, nie pri slávení liturgie. Má byť skutočným učiteľom pre veriacich, slovom i príkladom. Je to medzi inštitucionálnou sférou na jednej strane a, na druhej strane, charizmatickou sférou vyvážené?

Sme plní očakávania, čo nám prinesie a vysvetlí prednáška Mgr. Michala Čopa v Dlhej nad Oravou, ktorá je plánovaná na sobotu 11. novembra 2023 o 10. hodine vo farskom kostole. Srdečne pozývame.

V Dlhej nad Oravou 18.10.2023 Ján Duda, farár