Kvetná nedeľa –24. 03. 2024

16.03.2024

Omšové liturgické texty: Iz50,4-7; Žalm 22; Flp 2,6-11; pašie: Mk 14,1-15,47.

Uvedenie do liturgických textov: Prvé čítanie je Izaiášovým tretím spevom Pánovho služobníka, ktorý trpí, ale trpí s pomocou Boha (nezakrýva si tvár pred bolesťou, ale Pán mu zatvrdil tvár sťa kremeň, aby to vydržal). Žalm je výkrikom Krista na kríži: modlitbou v opustenosti. Pavol vysvetľuje, že Kristus sa ponížil až na smrť, preto ho Boh povýšil. Pašie sú tento rok a Markovom popise Ježišovho utrpenia.

Duchovné posolstvo: Pri vstupe do Veľkého týždňa opäť tu máme dve strany jednej mince: Vstup do Jeruzalema je oslavou (hosanna). Ale omšová časť je už o utrpení (ukrižuj ho). Ani v živote človeka sa tieto dve stránky nedajú od seba oddeliť.


foto internet