Mgr. Michal Čop v Dlhej nad Oravou

11.11.2023

Komentár k jeho prednáške

Dnes (11.11.2023) o 10. hodine v kostole v Dlhej nad Oravou prednášal Mgr. Michal Čop na tému: "Vytratila sa cirkev z verejného priestoru"?

Prednášku mal rozdelenú na tri časti. V prvej časti sa venoval otázke: naozaj sa cirkev vytratila z verejného priestoru? Jeho odpoveď bola jednoznačná: áno! Povedal na podporu svojej odpovede tri argumenty (pozrite si argumenty v nahrávke).

V druhej časti konštatuje, že je to chyba! A opäť svoje stanovisko podopiera argumentami. Čím bude súčasná spoločnosť bez hlasu cirkvi?V tretej časti sa venoval téme: ako z toho von? Z jeho argumentov ma najviac oslovil "argument plánovania", ako aj angažovaných laikov. Ale tých argumentov mal viac. Potom som kládol otázky ja. On odpovedal. Otázky vznikli počas prednášky a odpovedajúci nevedel, aké otázky budú. Odpovede boli spontánne, nie vopred pripravené Napokon sa diskusia viedla s prítomnými poslucháčmi už mimo vysielania.

Začiatok a záver patril žiakom Súkromnej ZUŠky Vladimíra Pánika. Dnes boli zahrať akordeonisti. Moja vďaka patrí im i všetkým, ktorí na prednášku prišli. Verím, že neboli sklamaní. Moderovala ako vždy pani Elena Kováľová. Ďakujem aj prednášajúcemu, že prišiel zo Sniny na Oravu aj s pani manželkou.

Prednášku si môžete pozrieť na YouTube celú. 

Na fotke je Mgr. Michal Čop pri prednáške v kostole v Dlhej. 

Viac fotiek nájdete vo fotogalerii.