NEBÁŤ SA BUDÚCNOSTI – 23. 6. 2024

22.06.2024

Liturgické texty: Jób 38,1. 8-11; Ž 107; 2Kor 5,14-17; Mk 4,35-41.

Uvedenie do liturgických textov: Renáta Kalenská tvrdí, že kňaz ju naučil nebáť sa budúcnosti. Aká bola budúcnosť Jóba postihnutého biedou a utrpením sveta a zdravia? (prvé čítanie). Aká je budúcnosť človeka, ktorý sa prepadá do hlbín a úzkostí? (Žalm). Aká je budúcnosť človeka, ktorý speje k smrti? (druhé čítanie). Ľudský život je ako loďka na búrkou rozbúrenom mori a nám sa zdá, že Boh spí, že si búrku nevšíma a mlčí (evanjelium). Joseph Ratzinger tvrdí, že aj Božie mlčanie je spôsobom, akým sa vyjadruje (Čo je kresťanstvo, str. 170).