Nedeľa 19. 5. 2024

18.05.2024

Tomáš Špidlík 

Liturgické texty: Sk 2,1-11; Žalm 104; Gal 5,16-25; Jn 20,19-23.

Duchovné zamyslenie o Duchu Svätom: Kardinál Tomáš Špidlík píše, že slovo "duch" má rovnaký koreň ako "dych, dýchať". Preto princíp života nazývame "duchom" alebo "dušou". Grécka filozofia prišla k záveru, že ľudský duch je nehmotný a odlišný od tela. Človek je teda duchovný a hmotný. Duchovne žije ten, kto umŕtvuje telo a zaoberá sa tým, čo je trvalé, t.j. o Bohu. V kresťanskom zmysle je "duchovný" ten človek, v ktorom je prítomný Duch Svätý. On je akoby "dušou našej duše" (Irenej). Lenže Boh je neviditeľný, Duch Svätý je neviditeľný. Aké sú znaky Ducha Svätého v nás? Sú to viera, dobrý život, cnosti a dobré mravy. Ducha Svätého na zemi nevidíme, ale vidíme jeho dielo v srdci človeka: ak vidíme podivuhodné dobré skutky, sme si istí, že v srdciach a mysli ľudí, ktorí ich robia, prebýva Duch Svätý" – Tomáš Špidlík, Prameny světla, Řím: Křesťanská akademie, 1981, s. 11-16. [Tomáš Špidlík (1919-2010), český teológ, kardinál].