Nedeľné zamyslenie - 29.10.2023

27.10.2023

DÁ SA MILOVAŤ BOHA NADOVŠETKO?

Je to požiadavka Krista v evanjeliu (Mt 22,34-40). Sám si kladiem otázku, či Boh od nás nežiadá, čo je nad naše prirodzené sily? Veď ľudia milujú svoje deti, dali by im všetko, milujeme svojich blízkych… Teraz od nás Ježiš vyžaduje ešte väčšiu lásku, ktorá je nadovšetko iné. Dá sa to?

V časoch sekularizácie a úpadku kresťanstva sa niekedy na začiatku minulého storočia začali katolícki teológovia zamýšľať, v akej téme by mohli kresťania a ateisti nájsť spoločnú reč a začať viesť dialóg, rozprávanie. Výsledok je zaujímavý. Najmä zo strany katolíckej teológie: je to téma smrti!!!A svoju argumentáciu začínajú smrťou Krista na kríži. Je to moment utrpenia, opustenosti a úplnej deštrukcie človeka. Sám Kristus volá z kríža: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil"? Nie, ontologicky Boh Krista nemohol opustiť, lebo je tu "hypostatická únia", Kristus je pravý Boh i pravý človek a to aj na kríži. Ale psychologicky Kristove slová vydávajú svedectvo, že Ježiš prežíva tak veľkú opustenosť a samotu, očakáva, že teraz je čas, aby Boh prehovoril a on mlčí… A v tomto hlbokom Božom mlčaní Kristus vydáva to najväčšie svedectvo lásky a milovania Boha. Práve v tejto chvíli ho miluje viac, než všetko!
Podobne možno chápať aj našu ľudskú smrť. Umierame sami, osamotení, nikto nás tu nenahradí ani nezastúpi. Je to náš kríž. A naša smrť je vrcholným momentom našho kríža, osobného kríža. Budeme cítiť vlastnú osamotenosť a bezmocnosť. V ráji sa človek cítil veľmi silný a zradil Boha. Na kríži je bezmocný, osamotený, a má sa vyznať zo svojej lásky voči Bohu, hoci Boh práve mlčí… Tu ukáž, čo ho miluješ nadovšetko!
Verím, že to nebude jednoduché. Moja opustenosť, utrpenie, mlčiaci Boh. To sú silné faktory, naznačujúce, že môžem zlýhať. Napriek všetkému dôverujem Bohu. Usilujem s ním na zemi žiť v nábožnosti a priateľstve a dôverujem mu, že mi pomôže. Netvrdím, že "prehovorí", ale že mi dá silu vyjadriť moju lásku k nemu, že ho milijem viac, než všetko na svete.
Aj takáto môže byť interpretácia najväčšieho prikázania. Alebo si myslíte, že v okamihu vlastnej smrti budeme milovať viac niečo iné, než samého Boha?

Dlhá nad Oravou 29.10.2033. Mons. J. Duda.