Nový spišský diecézny biskup

30.09.2023

Po smrti diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku, čakala Spišská diecéza takmer tri roky na svojho nového pastiera. 8.9.2023 pápež František ustanovil za diecézneho biskupa Mons. Františka Trstenského. Uvádzame základné údaje nového biskupa:

- Narodil sa 13.3.1973 v Tvrdošíne, časť Medvedzie; Gymnázium navštevoval v Trstenej.

- Katolícku teológiu študoval v Spišskej Kapitule v rokoch 1992-97, vysviacku na kňaza prijal v roku 1997.

- Tri roky (1997-2000) bol kaplánom v Dolnom Kubíne;

- Štúdia: Licenciát získal v Jeruzaleme (2000-2004) doktorát katolíckej teológie v Krakove (2006). Habilitoval sa (titul docent) z katolíckej teológie na Katolíckej univerzite v roku 2008 a v roku 2015 ho prezident SR vymenoval za vysokoškolského profesora katolíckej teológie. Od roku 2004 vyučuje biblické vedy na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule. V rokoch 2014-2018 bol prorektorom Katolíckej univerzity pre zahraničné vzťahy. Aktívne ovláda taliančinu a angličtinu. Pasívne aj iné jazyky.

- Od roku 2020 doteraz bol aj farárom v Kežmarku.

Biskupskú vysviacku bude mať v sobotu 21.10.2023 a v ten istý deň sa ujme aj riadenia Spišskej diecézy.

Erb nového spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Trstenského