O NEÚSPECHU – 30. 6. 2024

29.06.2024

Liturgické texty: Múdr. 1,13-15. 2,23-24; Žalm 30; 2Kor 8,7.9.13-15; Mk 5,21-43.

Uvedenie do liturgických textov: Skúmajme, premýšľajme. Možno prídeme na to, že náš neúspech je na niečo dobrý. Prvé čítanie pripomína, že najväčším neúspechom človeka je smrť. Ale Kristus zničil smrť. Jairova dcéra umrela, aby ožila Kristovým zásahom. Chorá žena sa dotkla Krista, a bola uzdravená zo svojej choroby. Svet je plný ľudských neúspechov, aby sme napokon spoznali, že čo bolo v našich očiach neúspešným, stalo sa vlastne úspešným a prospešným. Iba to trochu trvalo.