Odkaz Mgr. Michal Čopa farníkom

13.11.2023

Milí farníci Dlhej nad Oravou.

V sobotu 11.11.2023 som mal vo farnosti Dlhá nad Oravou prednášku s diskusiou. Dovoľte mi vyjadriť svoje dojmy z pobytu na Orave po návrate domov.

Keď čítam biblickú knihu Skutky apoštolov, niektoré apoštolské listy, či životopisy svätcov prvotnej cirkvi, často mám z tých čias pocit akéhosi ľudského tepla. Zdá sa, že vtedajšia cirkev bola malá skupinka ľudí so svojimi trápeniami, kde však vládol entuziazmus, vzájomná pomoc, priateľstvo a záujem nie len o seba navzájom, ale aj o všetkých naokolo.

Podobný pocit som mal v sobotu pri návšteve farnosti Dlhá nad Oravou. Milé privítanie, ľudské prijatie, entuziazmus farníkov na čele s ich farárom, práca na spoločnom diele, úprimný záujem o cirkev. Z odstupom času mi to pripadá ako taká malá ochutnávka toho, čo človek číta vo Svätom písme.

Milí farníci, ďakujem vám za spoločne strávený čas. Verím, že váš záujem o miestnu, ale aj všeobecnú cirkev je semenom jej obnovy. Veď práve do takýchto malých komunít vkladá nádej nejeden autor (J. Ratzinger, R. Dreher...) zaoberajúci sa situáciou v cirkvi.

Želám vám, vašej farnosti, i vášmu pánu farárovi všetko dobré, najmä hojnosť Božích milostí a pomoc sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska!

Michal Čop