POSOLSTVO LEVA VEĽKÉHO

10.11.2023

Svätci sú žitým evanjeliom, ktoré každý svätec prežíva nasledovanie Krista originálnym spôsobom. Sv. Lev Veľký bol pápežom v rokoch 440-461. Teda veľmi dávno. Zachovalo sa asi 100 jeho kázni a asi 150 listov. Aké posolstvo vyplýva z jeho života? Tu je zopár poznámok.


(1)Pred zvolením za pápeža bol diakonom. V rímskej cirkvi mali diakoni významné postavenie a často práve diakoni sa stávali pápežmi. Ako diakoni sa starali najmä o cirkevné majetky a chudobných. V súčasných cirkevných spoločenstvách - podľa mojej mienky - sa diakoni netešia takej vážnosti aká im prináleží. Akoby sme nevedeli dať diakonom dostatok pastoračnej práce. Domnievam sa, že by sa o tomto probléme malo viac premýšľať.


(2) Veľmi ma oslovuje spojenie "vzdelanosti" s úradom "pastiera duší" ako to bolo v prípade sv. Leva Veľkého. Poukázal na to napr. rektor Spišského seminára Ferko Skyčák v roku 1943 alebo neskôr pápež Benedikt XVI. na audiencii 3.3.2008. Pastier duší je aj "učiteľom viery" pre jemu zverených veriacich.


(3) Napokon sa dotknem jeho kázni a listov, ktoré Lev Veľký napísal v krásnej latinčine. Kuriálny kardinál Zenon Grocholewski na sympóziách kánonického práva v Spišskej Kapitule vždy mával svoj "Discursus inauguralis" v latinčine. V posledných rokoch sme svedkami úpadku latinčiny nielen vo svete, ale najmä v Cirkvi. V globalizovanom svete by bolo azda vhodné zachovať jednotný cirkevný jazyk v niektorých oblastiach, napr. liturgii. Inde sa dnes už síce prekladá, ale každý preklad je nedokonalý. Hrozí situácia, že ani kňazi nedokážu čítať napr. cirkevných otcov v origináli. Neodtrhneme sa takto od dôležitých pilierov Tradície?


Tak, aké je posolstvo pápeža Leva Veľkého pre dnešnú Cirkev?