Prednáška Mgr. Juraja Šústa, PhD

07.10.2023

ZÁKONY PÔSOBIA AJ MOTIVAČNE

Juraj Šúst je hĺbavou intelektuálnou osobnosťou s dôkladným kresťansko-katolíckym presvedčením a katolíckou vierou. Jeho argumenty pôsobia presvedčivo, hoci sa nebojí priznať, že nie vo všetkom sa mu darí a priznáva, aké životné skúšky ho ešte len čakajú. 

Témou jeho prednášky bolo tvrdenie "Rozvody by som zakázal. Prečo?" Nie, v tom nie je úplným idealistom a v súčasnej západnej spoločnosti by úplný zákaz rozvodov zákonom ani neprešiel. Napriek tomu si za svojim tvrdením stojí. Zákony, aby rozvádzať sa bolo ťažšie a náročnejšie chápe motivujúco na morálku: čím liberálnejšie sú zákony o rozvodoch, tým je tých rozvodov viac. A platí to aj naopak. Ešte konštatoval, že ak je pri liberálnej legislatíve tých rozvodov niekde menej, je to preto, že sa ľudia odmietajú sobášiť.

Chápe, že manželské spolužitie niekedy nie je vôbec ľahké, ba je doslová krížom. Pre neho však kríž k životu kresťana patrí. Ba ešte, manželia nenesú zodpovednosť za svoje šťastie, ale aj za šťastie svojich detí. A práve na ich deti rozvod ich rodičov dopadá najviac a deformuje ich morálny a osobnostný rast. Peknú nedeľu, priatelia.Na fotke je Juraj Šúst pri prednáške v kostole v Dlhej nad Oravou.