Prvá adventná nedeľa – 3. 12. 2023

02.12.2023

TÚŽBA PO PRÍCHODE BOHA

Texty bohoslužby slova: Iz 63,16-17.19; 64,2-7. Žalm 80. 1 Kor 1,3-9. Verš Ž 85,8. Mk 35-37.

Vovedenie do tém bohoslužby slova: Azda najsilnejšie sa ozýva "túžba" po príchode Boha do ľudských dejín v prvom čítaní proroka Izaiáša: "Kiež by si prelomil nebesia a zostúpil (...) vychádzaš v ústrety tým, čo s radosťou konajú spravodlivo, tým, čo na svojich cestách spomínajú na teba." Rovnaká túžba zaznieva aj v speve Žalmu: "Príď nás zachrániť!" V druhom čítaní apoštol Pavol taktiež pripomína, že "očakávame, že sa zjaví náš Pán Ježiš Kristus". Avšak v Evanjeliu Marek nabáda k bdelosti, lebo "nevieme kedy príde čas Pánovho príchodu, aby nás nenašiel spať (=nepripravených)."

Posolstvo: Pánov príchod očakávajme radostne, hoci liturgická farba je fialová (farba kajúcnosti, pripravenosti), naše očakávanie nech je radostné.