Prvá pôstna nedeľa – 18. 2. 2024

16.02.2024

Bohoslužobné texty: Genezis 9,8-15. Žalm 25. 1 Pt 3,18-22. Mk 1,12-15.

Uvedenie do bohoslužobných textov: Noe zažil "potopu", zničenie zeme. To človekom otrasie. Na konci života sa oddal "pitiu". Žalm je modlitbou, aby sa Pán zľutoval nad nami. Potopa a Noemov koráb je predobraz krstu: v Kristovi zomierame, ale aj vstávame k novému životu. Evanjelium prináša text pokúšania Ježiša na púšti, tento rok vo verzii evanjelistu Marka.

Posolstvo: Nezvaľuj vinu na iných, ale maj odvahu si priznať svoj hriech a pros o odpustenie.