Slávnosť všetkých svätých 01. 11. 2023

31.10.2023

Texty bohoslužby slova: Zjv 7,2-4. 9-14. Žalm 24. 1Jn 3,1-3. Mt 5,1-12.

Uvedenie do biblických textov: Prvé čítanie je z knihy Zjavenia sv. Jána. Ján vo "videní" nám predstavuje ľudí, ktorí majú "biele rúcha", lebo si ich vyprali/vybielili v Baránkovej krvi. Sú teda čistí a preto sú v nebi. Žalm 24 nám to v refréne opäť pripomína: "Blahoslavení sú čistého srdca, lebo oni uvidia Boha". Čistotu pred Bohom zdôrazňuje aj druhé čítanie: Kto sa usiluje byť čistý, má nádej (na nebo), lebo Boh je čistý. Obsahom evanjelia sú Matúšove blahoslavenstvá, kde jedno blahoslavenstvo znie: "Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha".

Duchovné posolstvo: Pozerať sa na niekoho v podstate znamená "mať rád niekoho". ("Má-vidieť/nemá-vidieť). Predpokladom šťastného "videnia Boha" je mať čisté srdce.