Štvrtá adventná nedeľa 24. 12. 

23.12.2023

JA SÁM TI POSTAVÍM DOM 

Prvé čítanie je z druhej knihy Samuelovej, kde čítame, že kráľ Dávid sa rozhodol postaviť Pánovi dom. Motív sa javil správny: kým kráľ býval v honosnom kráľovskom dome, Archa zmluvy bola umiestnená iba pod stanom. Aj prorok Nátan Dávidov zámer najprv schválil, no neskôr ho na Boží zásah zmenil: nie, kráľ Dávid stavať Boží dom nebude (2 Sam 7,1-10).Potom nastáva zvrat: Boh oznamuje Dávidovi, že on sám Boh postaví dom jemu; a ako keby toho nebolo dosť, Božie proroctvo ide ešte ďalej: keď sa Dávid uloží na odpočinok k svojim otcom, čiže keď zomrie, Boh vzbudí potomka z jeho útrob a upevní jeho kráľovstvo naveky. Dokonca Boh tvrdí, že "ja mu budem otcom a on mi bude synom" (2 Sam 7,11-12).Výklad tohto biblického textu nemôže byť iný, než taký, že sa jedná o Ježiša: pochádza z Dávidovho rodu, lebo Jozef a Mária pochádádzajú z Dávidovho rodu. Jeho Otcom je Boh, preto je Božim Synom, ale po matke Márii je aj Dávidovým potomkom.Zdá sa, že dve slová tu vážne vstupujú do výkladu biblického textu: "dom" a "potomok/potomstvo". Dávid hovorí o "dome", Božie proroctvo o "Mesiášovi, o Božej rodine". Mesiáš vytvorí nové potomtvo, novú rodinu".
K tejto interpretácii si dovolím uviest dve poznámky, ktoré ma vnútorne oslovujú. Prvá: Boží Syn vstupuje do ľudských dejín, ale nie je obmedzený našou geografiou. My si myslíme, že Európa je nositeľom kresťanstva, je tu Rím ako sídlo kresťanstva, preto Európa musí v Božom zámere obstát a Boh ju nemôže zavrhnúť. Žiaľ, môže. Nie sme to my, ktorí určujeme, kde bude žiť Božia rodina, ale je to Boh, ktorý to určuje. Treba sa nám modliť a prosiť Boha, aby Európa sa vrátila ku svojim kresťanským koreňom. A robme pre to všetko, čo robiť môžeme.Druhá: Máriino "áno" Božiemu plánu neznamená, že už sa v tom pláne "viezla" a mohla zahodiť svoju vlastnú zodpovednosť za svoj život. Vôbec nie. Naopak, každý kto príjme Boží plán o sebe samom, ten i naďalej nesie svoj vlastný podiel zodpovednosti za svoje konanie a rozhodnutia.