Štvrtá pôstna nedeľa – 10. 03. 2024

09.03.2024

Liturgické texty: 2 Kroník 36,14-16. 19-23; Žalm 137; Ef 2,4-10; Evanjelium – Jn 3,14-21.

Uvedenie do liturgických textov: Prvé čítanie nás vovádza do témy "babylonského zajatia Izraela" podľa Knihy Kroník: opisujú sa príčiny "skazy Jeruzalema", ale v druhej časti, tiež "jeho záchrana". Žalm je nádherným spevom toho, ako sa Izrael v "zajatí Babylona" obrátil k Bohu. Apoštol Pavol vysvetľuje Efezanom, že "hriechom sme mŕtvymi", ale Kristus nám "vdychuje" život". V evanjeliu počujeme v čom spočíva Boží súd: ak milujeme viac "tmu, než svetlo".

Duchovné posolstvo: Všetko ľudské má dve stránky, dve tváre: rúb a líc: kríž je "smrťou, ale i zmŕtvychvstaním". 


foto: ilustračné, internet