Sv. Cyril a Metod - 5.7.2024

06.07.2024

Liturgiké texty: Sir 44,1.4-7. Žalm 117. Ef 4,1-7.11-13. Mt 28,16-20.

Téma: NEPODCEŇUJME VZDELANIE! Mám na mysli vzdelanie v náboženstve, kresťanstve. Kardinál Ravasi tvrdí, že apoštola Pavla mnohí považujú za "jedného zo zakladateľov kresťanstva" pre jeho vzdelanosť (v židovskom náboženstve, gréckej kultúre i rímskom občianstve či práve). Bol to apoštol Pavol, ktorý "inicioval", že Ježišovo posolstvo "vykročilo" zo židovstva k pohanom. On je považovaný na "apoštola pohanov". Podobne, v patristike (prvotnej cirkvi) veľkí učenci vniesli do kresťanstva apológiu (obranu proti pohanstvu) ako sv. Justín, Lactantius, Origenes, sv. Augustín a iní. V časoch Tridentského koncilu (1545-63) sa šíril protestantizmus prostredníctvom vzdelania a poznania Biblie, pre katolíckych kňazov vydal pápež Katechizmus pre farárov (1561), lebo nepoznali svoje náboženstvo a zaviedol skúšky farárov. Aj slovanskí vierozvestcovia sv. Cyril a Metod prišli na Veľkú Moravu nielen so svojou vierou, ale aj vzdelanosťou. Preto: nepodceňujme vzdelanie. Je pre našu vieru dôležité.