Sviatok sv. Rodiny – nedeľa 31. 12. 2023

29.12.2023

DUCHOVNÁ RODINA

Texty bohoslužby slova: Gn 15,1-6; 21,1-3. Žalm 103. Hebr 11,8.11-12.17-19. Verš: Hebr 1,1-2. Lk 2,22-40.

Vovedenie do tém bohoslužby slova: Zdá sa, že dominantnou témou dnešnej nedele je "duchovná rodina". Existuje pokrvná rodina, ale existuje aj duchovná rodina. Prvá je rodina podľa spoločnej krvi, druhá podľa Božieho Ducha. Biblia Starého zákona v prvom čítaní zdôrazňuje jedno i druhé: Izák je pokrvným synom Abraháma, ale je aj darom Boha, lebo Abrahám už nemá prirodzené sily splodiť potomka. Že Izák je Božím darom Abrahámovi, vysvetľuje v druhom čítaní aj list Hebrejom (Obetovanie Izáka). Duchovná rodina sa plne prejaví pri Obetovaní Pána Ježiša v chráme. Takáto rodina má budúcnosť, večnú budúcnosť.

Posolstvo: Uvažujme a zamyslime sa: kto je našou duchovnou rodinou?