Tretia pôstna nedeľa – 03. 03. 2024

02.03.2024

Liturgické texty: Exodus 20,1-17; Žalm 19; 1 Kor 1,22-25; Evanjelium – Jn2,13-25.

Uvedenie do liturgických textov: Prvé čítanie nám predkladá Desatoro. Žalm je oslavným spevom na Boží zákon, na Božie prikázania a rozhodnutia. V druhom čítaní apoštol Pavol vyzdvihuje "ohlasovanie Ukrižovaného" a poukazuje, že pre Grékov je to bláznovstvo a pre židov pohoršenie, ale pre "povolaných" je to Božia moc a múdrosť.

Duchovné posolstvoNa problémy, ktoré nám život prináša, hľadáme naše ľudské riešenia. Božie riešenia sa nám zdajú byť niekedy smiešne, slabé, ktorými sa niekedy pohŕda. Boh "zasadil" svoje riešenia, svoju ponuku riešení medzi tie ostatné a ľudské riešenia. Avšak prijať Božie riešenia znamená pokoru. Veľkú pokoru. Učme sa byť pokornými.